..." אין לך אדם בעולם שאינו אומן...
שאינו יוצר דבר מה שיעיד אודותיו"
צרו קשר